Deckshield ED

Описание

Гъвкаво,оцветено,полиуретаново по критие,осигуряващоводонепроницаема повърхност на външни паркинги. Премосва пукнатини.

 1. Гъвкав: Издръжлива на напукванегъвкава,водонепроницаема мембрана
 2. УВ устойчива: Налична 100% УВ устойчива формула,за да не пожълтява
 3. Противоплъзгащ: Положително текстурираната повърхност, намалява рисковете от приплъзване и подхлъзване
 4. Химическа устойчивост: Устойчивост на бензин, дизел, антифриз, хидравлична течност и акумулаторна киселина

Техническа информация

Данните в таблицата са типични свойства, постигнати при лабораторни тестове - тези резултати могат да варират в зависимост от условията на мястото на инсталиране.

Окончателните свойства против хлъзгане на пода се влияят от метода на нанасяне, размера и формата на агрегата, използван за покритието (препоръки от CPG Eastern Europe), степента на износване, поддръжка и естеството на замърсяванията.

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН
Bfl -s1 | EN 13501-1
ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ
Клас III Мокро > 55 | EN 1504-2
ПРЕМОСТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ
Клас A3 (-20°C) | EN 1062-7
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ
от -35°C до +70°C (периодично)
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ
Nil - Karsten тест
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
Устойчивост на бензин, дизел,антифриз,
хидравлич на течност и акумулаторна киселина
УСТОЙЧИВОСТ НА ХЛОРИДИ
Няма проникване на хлорен йон след 28 дни
DOT BD47/94: Appendix B, Метод B4,2(d)
УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСВАНЕ
Таберов тест: < 3000 mg, H22 колело,
1000 цикъла, тегло 1000 g | EN ISO 5470-1
СИЛА НА ОПЪН / ОТНОСИТЕЛНО УДЪЛЖЕНИЕ (N/ mm²/%)
Пробите бяха тествани при + 70°С
1 ден – 5,4/50,4; 7 дни – 7,15/40,2; 28 дни – 7,17/30,5
BS 2782-3 Метод 320A
ГЪВКАВОСТ ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Без повреди на мембраната до -20°C
MOAT 27: Метод 5.4.2
УДАРОУСТОЙЧИВОСТ
Клас III (≥20 Nm) | EN ISO 6272-1
ЗДРАВИНА НА СВЪРЗВАНЕ
> 1,5 MPa - Предполага, че якостта на натиск на бетона е по - голяма от 25 N/mm²
EN 1542

Спецификация на модела

Продукт
Deckshield ED
Завършек
блясък
Дебелина³
прибл. 2,0 mm
Цвят
Според каталог
Производител
CPG Europe

Deckshield ED HD

Описание

Гъвкаво,с висока степен на противохлъзгавост, полиуретаново покритие, осигуряващо водонепроницаема повърхност на рампи, възходящи и низходящи пътища на външни паркинги

 1. Гъвкав: Издръжлива на напукванегъвкава,водонепроницаема мембрана
 2. УВ устойчива: Налична 100% УВ устойчива формула,за да не пожълтява
 3. Противоплъзгащ: Положително текстурираната повърхност, намалява рисковете от приплъзване и подхлъзване
 4. Химическа устойчивост: Устойчивост на бензин, дизел, антифриз, хидравлична течност и акумулаторна киселина

Техническа информация

Данните в таблицата са типични свойства, постигнати при лабораторни тестове - тези резултати могат да варират в зависимост от условията на мястото на инсталиране.

Окончателните свойства против хлъзгане на пода се влияят от метода на нанасяне, размера и формата на агрегата, използван за покритието (препоръки от CPG Eastern Europe), степента на износване, поддръжка и естеството на замърсяванията.

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН
Bfl -s1 | EN 13501-1
ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ
Клас III Мокро > 55 | EN 1504-2
ПРЕМОСТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ
Клас A3 (-20°C) | EN 1062-7
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ
от -35°C до +70°C (периодично)
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ
Nil - Karsten тест
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
Устойчивост на бензин, дизел,антифриз,
хидравлич на течност и акумулаторна киселина
УСТОЙЧИВОСТ НА ХЛОРИДИ
Няма проникване на хлорен йон след 28 дни
DOT BD47/94: Appendix B, Метод B4,2(d)
УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСВАНЕ
Таберов тест: < 3000 mg, H22 колело,
1000 цикъла, тегло 1000 g | EN ISO 5470-1
СИЛА НА ОПЪН / ОТНОСИТЕЛНО УДЪЛЖЕНИЕ (N/ mm²/%)
Пробите бяха тествани при + 70°С
1 ден – 5,4/50,4; 7 дни – 7,15/40,2; 28 дни – 7,17/30,5
BS 2782-3 Метод 320A
ГЪВКАВОСТ ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Без повреди на мембраната до -20°C
MOAT 27: Метод 5.4.2
УДАРОУСТОЙЧИВОСТ
Клас III (≥20 Nm) | EN ISO 6272-1
ЗДРАВИНА НА СВЪРЗВАНЕ
> 1,5 MPa - Предполага, че якостта на натиск на бетона е по - голяма от 25 N/mm²
EN 1542

Спецификация на модела

Продукт
Deckshield ED HD
Завършек
блясък
Дебелина³
прибл. 3,0 mm
Цвят
Според каталог
Производител
CPG Europe

Deckshield ID

Описание

Deckshield ID е гъвкава полиуретанова система, без разтворители за приложение в многоетажни и подземни паркинги. Осигурява еластична, водонепроницаема, износоустойчива повърхност.

 1. Висока износоустойчивост: Висока износоустойчивост и устойчивост на удар
 2. Противоплъзгащ: Положително текстурираната повърхност, намалява рисковете от приплъзване и подхлъзване
 3. Химическа устойчивост: Устойчивост на бензин, дизел, антифриз, хидравлична течност и акумулаторна киселина
 4. Редуцира шума: Значително редуцира шума от автомобилни гуми

Техническа информация

Данните в таблицата са типични свойства, постигнати при лабораторни тестове - тези резултати могат да варират в зависимост от условията на мястото на инсталиране.

Окончателните свойства против хлъзгане на пода се влияят от метода на нанасяне, размера и формата на агрегата, използван за покритието (препоръки от CPG Eastern Europe), степента на износване, поддръжка и естеството на замърсяванията.

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН
Bfl -s1 | EN 13501-1
ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ
Клас I Мокро > 40 | EN 1504-2
ПРЕМОСТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ
Клас A3 (-20°C) | EN 1062-7
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ
от -35°C до +70°C (периодично)
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ
Nil - Karsten тест
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
Устойчивост на бензин, дизел,антифриз,
хидравлич на течност и акумулаторна киселина
УСТОЙЧИВОСТ НА ХЛОРИДИ
Няма проникване на хлорен йон след 28 дни
DOT BD47/94: Appendix B, Метод B4,2(d)
УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСВАНЕ
Таберов тест: < 3000 mg, H22 колело,
1000 цикъла, тегло 1000 g | EN ISO 5470-1
СИЛА НА ОПЪН / ОТНОСИТЕЛНО УДЪЛЖЕНИЕ (N/ mm²/%)
Пробите бяха тествани при + 70°С
1 ден – 5,4/50,4; 7 дни – 7,15/40,2; 28 дни – 7,17/30,5
BS 2782-3 Метод 320A
ГЪВКАВОСТ ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Без повреди на мембраната до -20°C
MOAT 27: Метод 5.4.2
УДАРОУСТОЙЧИВОСТ
Клас III (≥20 Nm) | EN ISO 6272-1
ЗДРАВИНА НА СВЪРЗВАНЕ
> 1,5 MPa - Предполага, че якостта на натиск на бетона е по - голяма от 25 N/mm²
EN 1542

Спецификация на модела

Продукт
Deckshield ID
Завършек
блясък
Дебелина³
прибл. 1,5 mm
Цвят
Според каталог
Производител
CPG Europe

Deckshield ID HD

Описание

Гъвкава полиуретанова система, без разтворители за приложение на рампи, възходящи и низходящи пътища в многоетажни и подземни паркинги. Осигурява еластична, с висока степен на противохлъзгане повърхност.

 1. Противоплъзгащ: Положително текстурираната повърхност, намалява рисковете от приплъзване и подхлъзване
 2. Висока износоустойчивост: Положително текстурираната повърхност, намалява рисковете от приплъзване и подхлъзване
 3. Химическа устойчивост: Устойчивост на бензин, дизел, антифриз, хидравлична течност и акумулаторна киселина
 4. Редуцира шума: Значително редуцира шума от автомобилни гуми

Техническа информация

Данните в таблицата са типични свойства, постигнати при лабораторни тестове - тези резултати могат да варират в зависимост от условията на мястото на инсталиране.

Окончателните свойства против хлъзгане на пода се влияят от метода на нанасяне, размера и формата на агрегата, използван за покритието (препоръки от CPG Eastern Europe), степента на износване, поддръжка и естеството на замърсяванията.

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН
Bfl -s1 | EN 13501-1
ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ
Клас III Мокро > 55 | EN 1504-2
ПРЕМОСТВАНЕ НА ПУКНАТИНИ
Клас A3 (-20°C) | EN 1062-7
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ
от -35°C до +70°C (периодично)
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ
Nil - Karsten тест
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
Устойчивост на бензин, дизел,антифриз,
хидравлич на течност и акумулаторна киселина
УСТОЙЧИВОСТ НА ХЛОРИДИ
Няма проникване на хлорен йон след 28 дни
DOT BD47/94: Appendix B, Метод B4,2(d)
УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСВАНЕ
Таберов тест: < 3000 mg, H22 колело,
1000 цикъла, тегло 1000 g | EN ISO 5470-1
СИЛА НА ОПЪН / ОТНОСИТЕЛНО УДЪЛЖЕНИЕ (N/ mm²/%)
Пробите бяха тествани при + 70°С
1 ден – 5,4/50,4; 7 дни – 7,15/40,2; 28 дни – 7,17/30,5
BS 2782-3 Метод 320A
ГЪВКАВОСТ ПРИ НИСКИ ТЕМПЕРАТУРИ
Без повреди на мембраната до -20°C
MOAT 27: Метод 5.4.2
УДАРОУСТОЙЧИВОСТ
Клас III (≥20 Nm) | EN ISO 6272-1
ЗДРАВИНА НА СВЪРЗВАНЕ
> 1,5 MPa - Предполага, че якостта на натиск на бетона е по - голяма от 25 N/mm²
EN 1542

Спецификация на модела

Продукт
Deckshield ID HD
Завършек
блясък
Дебелина³
прибл. 2,5 mm
Цвят
Според каталог
Производител
CPG Europe

Deckshield Linemarker QD

Описание

Еднокомпонентна боя за маркиране, с висока износоустойчивост.

 1. Бързо полагане
 2. Устойчивост на износване
 3. Добро захващане за полимерни подове
 4. Добре различими цветове

Техническа информация

Данните в таблицата са типични свойства, постигнати при лабораторни тестове - тези резултати могат да варират в зависимост от условията на мястото на инсталиране.

Окончателните свойства против хлъзгане на пода се влияят от метода на нанасяне, размера и формата на агрегата, използван за покритието (препоръки от CPG Eastern Europe), степента на износване, поддръжка и естеството на замърсяванията.

УСТОЙЧИВОСТ НА ОГЪН
Bfl -s1 | PN-EN 13501-1
ПРОТИВОХЛЪЗГАВОСТ
TRRL Pendulum Slip Test
Сухо > 40*, Мокро > 40* | PN-EN 13036-4
ВОДОПРОПУСКЛИВОСТ
Nil - Karsten тест (непроницаем)
ТЕМПЕРАТУРНА УСТОЙЧИВОСТ
до +80°C
ХИМИЧЕСКА УСТОЙЧИВОСТ
Устойчивост на бензин, дизел, антифриз,
хидравлич на течност и акумулаторна киселина
УСТОЙЧИВОСТ НА ИЗНОСВАНЕ
Таберов тест: < 3000 mg, H22 колело,
1000 цикъла, тегло 1000 g | EN ISO 5470-1
ЗДРАВИНА НА СВЪРЗВАНЕ
> 1,5 MPa - Предполага, че якостта на
натиск на бетона е по - голяма от 25 N/mm² | PN-EN 1542

Спецификация на модела

Продукт
Deckshield Linemarker
Завършек
блясък
Дебелина
прибл. 110 μm
Цвят
бял или жълт
Производител
CPG Europe
Фонова снимка за секция проекти от ляво

Реализирани проекти

Нашите проекти

Нашите контакти

Свържете се с нас

Може да ни намерите тук

Управител: Мартин Петков
Телефон: +359 894 434 390
Имейл: map89@abv.bg
Адрес: гр. Ботевград, бул. Славейков № 9
Склад: С. Гурково, 2145 Индустриална зона, Ботевград
Фейсбук: map89eood
Инстаграм: map89ltd

Пишете ни