"СТОМАНА ИНДЪСТРИ" АД

Тип: Обработка на метали
Услуги: Епоксидни подови настилки
Площ: 2500 м2

Складова База - с. Гурково

Тип: Складова база
Услуги: Шлайфан бетон
Площ: 800 м2

"Турбо Дизел Сервиз" ЕООД - гр. Ботевград

Тип: Автомобилен Сервиз
Услуги: Епоксидни подови настилки
Площ: 100 м2

Тераса Лозенец 100м2 Декшилд

Услуги: Паркинг системи
Площ: 100 м2